Medborgarlön

Detta är ett litet räkneexempel på medborgarlön. Enligt SCB:s statistik så är det ca 1,2 miljoner icke-sysselsatta i Sverige i åldrarna 20-64 år av totalt 5,6 miljoner i de åldrarna. Om denna medborgarlön skulle gå till personer i dessa åldrar, där vi antar att innan man fyller 20 så finansieras man av sina föräldrar samt efter 65 års ålder så finansieras man via pensionssystemet. Totalt läggs 209 miljarder på ekonomisk trygghet, ekonomiskt bistånd samt studiestöd (se regeringens budget för 2014 samt socialstyrelsens dokument om ekonomiskt bistånd). Om vi tar allt detta i en pott och splittar det på alla utanför arbetskraften så blir det totala beloppet 14 500 kr per månad. Detta är ungefär ersättningen man får via a-kassan, så fungerar som en bra riktlinje på medborgarlön. Frågan är vad som skulle hända om alla får en ovillkorlig medborgarlön, om då fler skulle sluta jobba eller så. Sen är också frågan vad som skulle hända med privata alternativ då de flesta får gå ner ganska mycket i inkomst om de då får medborgarlön. Ett alternativ är en gemensam sjuk och arbetslöshetsförsäkring som miljöpartiet föreslår vilket är ganska intressant förslag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *