I och med valet: Hur mycket skatt majoriteten betalar

Majoriteten av det svenska folket tjänar emellan 20 800 kr och 43 300 kr i månaden (10:e och 90:e percentil i SCB:s lönestrukturstatistik). Jag kollade upp hur mycket skatt man betalar via Svenskt Näringslivs hemsida Ekonomifakta i Stockholms kommun. I och med jobbskatteavdraget så har denna skatt blivit progressiv och en person med 20 800 kr i månaden betalar ca 20 % i skatt, jämfört med en person som tjänar 43 300 kr i månaden som betalar ca 28 % i skatt. Så lägre än de 30,29 % som kommunal skatt, kyrkoavgift och begravningsavgift utgör på grund av jobbskatteavdraget. Så en klar skattesänkning de senaste 8 åren. Förhoppningsvis kommer denna progressiva skatt behållas för den stora massan oavsett valutgång.

Socialdemokraterna föreslår att fasa ut jobbskatteavdraget för inkomster över 60 000 kr så att de är helt utfasade vid 116 000 kr, vilket innebär en höjd marginalskatt på 4 % till ca 60 % i marginalskatt. Det skulle innebära att skatten på inkomster på 100 000 kr per månad skulle öka från 43 % till 44,5 %. Skatten skulle ligga kvar på 35 % på inkomster på 60 000 kr.

Det finns en allmän missuppfattning att man betalar så pass mycket skatt som marginalskatten är, däremot så höjer denna den totala skattesatsen för det man betalar. En klar majoritet betalar en femtedel till en tredjedel av sin lön i skatt, det är endast de rikaste procenten som får betala mer i skatt. Jämför vi med Tyskland så betalar genomsnittslönetagaren 40 % i skatt jämfört med 25 % i Sverige, inkluderas arbetsgivaravgift så är det 49 % i skatt i Tyskland (och Frankrike) jämfört med 43 % i Sverige. Skattenivåerna på bruttolön ligger på samma nivå i Sverige som i USA och Storbritannien i dagsläget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *