Månadsrapport juli 2014

Vid månadsskiftet skedde senaste månadsinsättningen på investeringssparkontot för totalt 4 000 kr med fördelning på 20 % per fond. Hittills i år så har kontot gått upp med 12,73 %. Hittills i år har tillväxtmarknader gått bäst med totalt 15 %, därefter världsmarknader med 10 % och sen har mina svenska specialfonder gått upp med ca 9-10 %.

Utveckling av portföljen i år

Nu får vi se hur det går framöver. Kollar man på de senaste 3 åren så har svenska börser och världsbörserna gått riktigt likt varandra. Däremot är världens börser drivna av att dollarn har blivit 8-9 % dyrare under denna tid, varav en stor del av uppgången skett i år. Totalt sett har både den svenska börsen och världsbörsen gått upp med ca + 60 % under dessa år mätt i SEK. Däremot så har världsbörserna gått upp med + 50 % mätt i USD. Så troligtvis så kommer börserna gå lika de kommande åren, men värt att notera att i lokal valuta så har den svenska börsen gått 10 % bättre. Och på tio år så har svenska börsen gett + 200 % i avkastning i SEK jämfört med + 100 % i USD för MSCI World. Så litar man på historien så går svenska börsen i svenska kronor bäst. Vi får se om det fortsätter framöver, jag fortsätter med min nuvarande fördelning ett tag till.
Källa: Morningstar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *