Kostnad att äga en bostad i Uppsala

Med den så kallade nuvärdesmetoden så kan man räkna ut vad det kostar att köpa ett boende jämfört med att hyra. Den beräknar värdet på bostaden i form av alla framtida avkastningar, p, och justerar mot framtida hyreshöjningar, g. Den avkastning p man vill ha på bostaden för att täcka räntekostnader och underhåll och kan uppskattas på lång sikt vara 5 %. Hyreshöjningarna har historiskt sett varit 2,2 % de senaste 20 åren. Med formeln
mbox{NV} = sum_{i=1}^infty { { a (1+g)^i } over { (1+p)^i } } = a{ 1 + g over { p - g } }
beräknas att kostnaden per år, a, är i så fall 0,0274 av det belopp som bostaden är köpt för.

Räknar man med detta så blir det följande kostnad att äga ett boende i Uppsala (med uppskattade snittpriser från Hemnet):
1:a 5 500 kr (snitt 1,5 miljoner + 2000 kr i avgift)
2:a 7 600 kr (snitt 2 miljoner + 3000 kr i avgift)
3:a 9 700 kr (snitt 2,5 miljoner + 4000 kr i avgift)

Detta kan jämföras med hyresrätter:
Nybyggda hyresrätter (presumtionshyra):
1:a (ca 30 kvm) 6 000 kr
2:a (ca 50 kvm) 8 000 kr
3:a-4:a (ca 80 kvm) 11 000 kr

Gamla hyresrätter (SCB:s uppgifter för Stor-Stockholm år 2013):
1:a 4 300 kr
2:a 5 700 kr
3:a 6 800 kr

Vi ser att det är dyrare att äga ett boende än att hyra en gammal hyresrätt, men dessa har något lägre hyror än marknadshyror och kräver att man står i kö flertal år. Jämförbart är nybyggda hyresrätter, där ligger hyran ganska nära och något över. Anledningen till detta är att bostadspriserna är ett snitt, där oftast de nybyggda ligger över snittet. För nybyggda lägenheter så är det i stort sett samma kostnad att äga som att hyra. Med de gällande marknadshyrorna/presumtionshyrorna är det lika dyrt att äga som att köpa. Däremot så är gamla lägenheter mycket dyrare att köpa än att hyra, men med dagens system så är marknaden där väldigt ineffektiv. Ändras kostnaderna med att äga eller hyreshöjningarna, till exempel att man behöver 6 % avkastning eller hyreshöjningarna är under 2 %, så kan kostnaden att äga öka markant med 20-30 %. Det skulle kunna hända om ränteavdraget togs bort eller en fastighetsskatt införs, och då skulle det plötsligt bli mycket dyrare att äga en bostad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *