Intressant läsning: Riksbankens statistik för år 1620-2012

Riksbanken har nyligen publicerat ett flertal långa tidsserier för lång tid tillbaka i tiden i en bok som går att ladda ner gratis. Namnet är ”Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012”. Av de olika tidsserierna som presenteras tycker jag huspriserna och aktieavkastningarna mest intressanta. Ska själv läsa mig in på de olika delarna och kanske skriva något om det. Är det en husbubbla? Är aktier bäst att satsa på? Lämpligt nog så släpptes all data som de använt sig av som också går att ladda ner på deras hemsida om man vill göra egna analyser. Trevlig läsning!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.