Klimathotet – kanske inte så farligt som trott

När jag läste på bloggen Cornucopia? så har han skrivit mycket om den ökade förbrukningen av energi och där främst fossil energi. Detta har ökat markant de senaste åren och är nu ännu mer aktuellt då FN:s klimatpanel IPCC sagt att klimathotet är nu ännu mer aktuellt. Detta har mottagits med domedagsprofetior att vi går en enorm kris till mötes på grund av klimatförändringar och brist på fossila bränslen. Däremot kom en intervju av Di igår där en av Sveriges främsta energiforskare avfärdar de dramatiska förändring som kan ske.

I intervjun så säger klimatforskaren Lennart Bengtsson att troligen så kommer inte klimatförändringarna vara lika drastiska. Det mesta har överdrivits är för att försöka väcka debatt och få världen gå över till ett mindre beroende av fossila bränslen och massmedias försök att skapa rubriker. Det är tack vare billig energi som vi är där vi är idag och nu måste vi långsamt gå över till mer hållbara energiresurser. Han talar för att vi främst bör byta ut kol mot naturgas och kärnkraft. Han skriver att världen behöver mer ingenjörer än miljöaktivister för att möta problemen med framtidens energiförsörjning.

Han kritiserar också de modeller som används i IPCC:s rapport och säger att det är väldigt svårt att förutsäga 50-100 år in i framtiden. Något man märker när meteorologerna försöker förutsäga morgondagens väder. Det man har att gå på är utvecklingen hittills efter de utsläpp som nu skett i över 100 år. Det har gett en temperaturförändring på 0,8 grader och en ökning av havsnivån på 3 millimeter per år, något som t.ex. Nederländerna klarat av bra. Naturkatastroferna har däremot som många tror inte ökat, bara effekten på grund av dagens infrastruktur.

Jag tror att vi kommer att använda en stor del av det lättillgängliga fossila bränslena, priset på dessa kommer att öka vilket främjar energieffektiviseringar och gör att vi kommer gå över till andra bränslen. Under denna tid så får vi förebygga eventuella förändringar i klimatet och satsa på att lösa framtida energiförsörjning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.