Börjat läsa Paul Krugmans blogg

I dagarna har jag börjat läsa Paul Krugmans blogg. Han tar fram en massa intressanta argument baserade på nationalekonomiska argument. Ett av dem är att höja inflationen till 4-5 % per år, något han dels behandlar i inlägg och också powerpoint som han lägger upp. Detta på grund av att sänkningen av inflation från ca 8 procent till 2 procent har lett till två större bubblor. Först en bubbla kring 2000 som var en stor aktiebubbla, sen en husbubbla i mitten av 2000-talet. Nu så kan vi åter gå flera bubblor till mötes då allt för billiga pengar gör att tillgångspriserna blåses upp nominellt, men inte reellt. Detta är en analys som jag också delar och jag tycker att vi bör ha en inflation som under många framgångsrika decennier där 4-5 % inflation var standard. Vi får se om man ändrar i framtiden, var 20-30:e år så har ju inflationspolitiken historiskt ändrat på sig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *