Bitcoinnätverkets utsläpp

Coindesk så har lagt upp en artikel där man analyserar bitcoinnätverkets utsläpp. Ganska intressant nu när FN:s klimatrapport är aktuell. De använder två sätt att räkna, ena är att anta att man spenderar el till 90 % av priset av förtjänsten i bitcoins, den andra är baserad på data från professionella bitcoinminers.

I första räkneexemplet så antas varje dollar spenderad på el ge ett utsläpp på ca 7 kg CO2. Om vi antar att 100 % av förtjänsten i bitcoin läggs i elkostnader så används det el för 25*450 = 11 250 USD för varje block för en block reward på 25 bitcoins och ett pris på 450 USD/BTC. Det löses ett block var 10:e minut, vilket innebär 120 per dygn. Totalt produceras det då 1,095 miljoner bitcoins varje år och är i dagens värde ca 500 miljoner USD. Om allt detta läggs på elkostnader så är de totala utsläppen ca 3,5 miljoner ton koldioxid per år, det antar alltså att bitcoinnätverket använder 5,4 TWh per år.

Om vi använder metod nummer två så har vi givet att en utrustning på 10 TH/s använder 0,24 MWh el per dag. Det innebär 87,6 MWh per år. Bitcoinnätverkets hashrate är idag på ca 50 000 TH/s vilket i så fall använder 0,438 TWh per år. Detta kan jämföras med Sveriges elförbrukning på 150 TWh. Enligt International Energy Agency så släpps det ut 0,65 ton koldioxid per MWh. Det innebär att totalt 284 700 ton koldioxid släpps ut i så fall.

Dessa två uträkningar är ganska extrema åt var sitt håll. Den ena antar att all förtjänst läggs på elkostnader, medan den andra antar att alla har de effektivaste ASIC-miners. Så någonstans mellan 0,44-5,4 TWh används idag av bitcoinnätverket och släpper ut ca 0,28-3,5 miljoner ton koldioxid. Jämför man med Sverige så är elanvändningen i Sverige 150 TWh och utsläppen 50 miljoner ton koldioxid. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *