Från fossilt till förnybart

Då jag läser runt på bloggar, bl.a. Cornupica, så ser jag en allmän pessimism till framtida utveckling och tillväxt. Det främsta argumentet är att vi kommer få slut på fossilt bränsle och att detta kommer att få jorden att stanna.

Jag har en lite mer positiv och optimistisk syn på det hela och tror att vår kunskap om världen idag och den innovation och utveckling som pågår kommer att driva världen framåt även i fortsättningen. Alla behöver inte gå tillbaka till att bli jordbrukare utan vi kan leva moderna liv i framtiden även utan fossila bränslen. Detta bekräftades då jag lästa på Nature idag om förnyelsebar energi-boomen. Idag är el från vind ungefär lika dyrt som kol och ca 30 % billigare än kärnkraft. Dessutom så minskar priset på solceller med 10 % per år, så till ca 2020 så är det lika billigt med solkraft som vindkraft och kolkraft. Om vind och sol kan utnyttjas på ett bra sätt med annan reservkraft så har vi lika bra tillgång på billig el som idag i framtiden och målet att gå över till förnyelsebara energikällor till 2050 är inom räckhåll.
Det svåra är däremot att omvandla transporter som använder fossila bränslen till förnyelsebara. Likt solceller så minskar priset på batterier stadigt, men frågan är om det kommer räcka till att ersätta allt fossilt bränsle. Däremot så är transporter endast 13 % av de totala utsläppen enligt EPA, så om allt annat ersätts med förnyelsebara källor så skulle utsläppen minska med 87 %. Om oljeproduktionen minskar markant så kommer det helt enkelt bli dyrare med transporter och vi får anpassa oss. Oljepriset har ju ökat från 30 usd fatet till 120 usd från mitten av 90-talet tills idag och det har inte stoppat utvecklingen. Så vi får se vad som händer framöver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *