Dual momentum

Dual momentum – Sverige och Global

Dual momentum baserar sig på den simpla princip att marknader är tröga, vilket innebär att det tar tid för marknader att ändra på sig. Momentum är det engelska ordet för tröghet och det har visat sig att det som går upp tenderar att fortsätta att gå upp, medan det som går ner fortsätter att gå ner. Detta är ett genomgående fenomen på finansmarknaderna och är något som påverkas av att vi människor tenderar att ha bakåtblickande förväntningar.

Denna metod kallas Dual momentum. Ordet Dual i dual momentum syftar på två sorters tröghet, absolut och relativ. Absolut momentum jämför med den riskfria räntan, om tillgången (t.ex. aktier) gett högre avkastning än den riskfria räntan det senaste året så investerar man i tillgången. Relativ momentum jämför marknader med varandra och man investerar i den marknad som har högst momentum.

Dual momentum applicerad på aktier innebär därmed att man investerar i den aktiemarknad med högst momentum (prisuppgång senaste året) och om denna har haft lägre avkastning än den riskfria räntan så investerar man i räntefonder. Denna koll görs i slutet av varje månad och uppdateras varje månadsskifte. Baserat på denna simpla princip så kan en bättre avkastning fås till lägre risk än om man endast investerat i aktieindex.

I Sverige ges oftast rådet att man ska investera långsiktigt i främst svenska och globala indexfonder. Om man applicerar dual momentum-regler på detta så fås avkastningen i grafen nedan. I jämförelsen användes MSCI World, MSCI Sweden och svensk obligationsdata. Totalt gav detta under januari 1993 tills augusti 2015 en avkastning i kronor på 17,2 % per år i jämförelse med 8,6 % för MSCI World. Största nedgången är -33,5 % mot -48,9 %.

Enklaste sättet att implementera en dual momentum-portfölj är att välja ut en svensk indexfond, en global indexfond och en svensk räntefond och vid månadsslutet jämföra deras avkastning för att avgöra vilken man ska vara investerad i. För att få en snabb övergång mellan de olika fonderna är ETF:er att rekommendera, då dessa byten sker direkt. Vanliga indexfonder fungerar också, men då med en risk av att varje byte tar ungefär en vecka. Exempel på ETF:er är DBX MSCI World ETF och XACT OMXS30 och på fonder är SPP:s indexfonder, Länsförsäkringars indexfonder eller Swedbank Roburs indexfonder. Fokusera på att ha så billiga ETF:er/fonder och courtage som möjligt för att minimera kostnader.

(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Global equity momentum

Dual momentum är skapat av Gary Antonacci. Han applicerade sin modell på amerikanska aktieindex, resten av världen och amerikanska räntefonder. Avkastningen för denna modell var 15,3 % per år i kronor mellan januari 1993 tills augusti 2015. Största nedgången var under denna tid -25,2 %. Resultatet visas i grafen nedan.

Global equity momentum är enklast att implementera med amerikanska ETF:er för vilka utmanaren DeGiro erbjuder billigt courtage.

(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Läs mer

Läs mer om Dual momentum på Gary Antonaccis hemsida Optimal Momentum, på hans blogg DualMomentum.net eller beställ hans bok ”Dual Momentum Investing”.

Börslabbet.se finns trendverktyg för att följa Dual momentum, Grundkurs i Trendföljning och utökade test för perioden 1970-2017 för Sverige/Global (premium) och Global Equity Momentum (premium).