Aggressiv global taktisk tillgångsallokering

Meb Faber har i sin bok ”Ivy League Porfolio” implementerat ett enkelt sätt att få hög avkastning till låg risk genom att simpelt investera i en del olika tillgångar med en trendföljande regel med 200 dagars glidande medelvärde. Denna portfölj har sedan utvecklats till att inkludera flera tillgångar och utnyttja en mer koncentrerad strategi. Genom att inkludera 13 olika globala tillgångar och på så sätt skapa en bredare portfölj så fås en bred och global portfölj med bra riskjusterad avkastning. Följande är allokeringen:

Under åren 1973-2012 gav det följande resultat:

GTAA indikerar Meb Fabers enkla regel att investera endast i de tillgångar som är över sitt glidande 200 dagars medelvärde, annars ligga utanför. Som syns så minskar volatiliteten och maximala nedgången markant med en sån enkel princip. 5 indikerar orginal-Ivy-portföljen och 13 indikerar den med flera tillgångar. Ju fler desto bättre.

Därefter har han testat att applicera momentum på portföljerna. Momentum är den simpla princip att en tillgång som fortsätter upp i pris tenderar att fortsätta gå upp inom den närmaste tiden. Nedan visas resultatet med att antingen sortera ut de med topp 6 eller topp 3 i momentum mätt i ett medelvärde av uppgång senaste 1, 3, 6 och 12 månaderna.

Som syns så gav det en avkastning på hela 19 % per år om man investerade i topp 3 med en maximal nedgång på 20 %. Den är lite mer riskfylld än att endast investera i de 13 tillgångarna direkt, vilket ger den en lägre Sharpe, men totalt sett så ger den en otroligt bra riskjusterad avkastning.

En sida som skriver mycket om denna strategi är Investingforaliving.us. Paul som driver bloggen är en pensionerad ingenjör runt 40 år som åker runt USA med sin fru och sina hundar och lever livet. Hans fokus är att förvalta pengarna så han kan leva på dem långt framöver och skrivit om så kallad ”safe withdrawal rate” (SWR), alltså att ta ut pengarna utan att riskera att minska uttaget framöver. I detta inlägg jämför han olika strategier och visar på att GTAA Agg Topp 3 är tillsammans med kvantitativa värdestrategier de som gett högst avkastning och har högst SWR på runt 8 %.

Det finns både för och nackdelar med denna strategi. Nackdelarna är att den är ganska komplex och kräver att man har koll på ett antal olika tillgångsklasser jämfört med Dual momentum där man bara behöver ha koll på tre. Utöver det så kräver den en omsättning på ca 330 % per år mot 130 % per år för Dual momentum, något som både orsakar så kallad ”slippage” och courtage.

Fördelarna är att man är exponerad mot en hel del tillgångsklasser, jämfört med bara aktier och räntor i Dual momentum. Diversifiering över olika tillgångsklasser har visat sig vara klart fördelaktigt historiskt sett och att inkludera råvaror, tillväxtmarknader, värdeaktier och guld är en bonus i dagens läge, då de alla kan ge riktigt bra avkastning framöver. En annan fördel är att endast en tredjedel eller sjättedel av portföljen är i en tillgång, vilket gör att man inte är helt exponerad mot en tillgång, plus att byten inte alltid behöver innebära att hela portföljen byts ut. Dessutom så kan man använda faktor-ETF:er så som momentum och värde som historiskt sett gett en klart bättre avkastning än börsen i helhet.

Meb Faber har själv utvecklat en ETF utifrån denna princip som heter GMOM. Fördelen med denna ETF är att man slipper bry sig om ombalansering och avgifter, då den enkelt har en avgift på 0,59 % per år vilket är svårt att komma under.

Aggressiv global taktisk tillgångsallokering ger en klart bra riskjusterad avkastning där man är exponerad mot en majoritet av världens tillgångsklasser och utnyttjar den momentumeffekten. Jämfört med strategier som Dual momentum så ger den en bredare exponering men kräver högre omsättning och mer komplexitet. För den som nöjer sig med att vara exponerad mot aktie och räntor passar Dual momentum, men för den som vill vara exponerad mot guld, råvaror och REIT samt högre exponering mot värdeaktier och tillväxtmarknader så kan GTAA AGG vara ett bra alternativ.

Jag har också tagit fram en variant av GTAA AGG som jag kallar Global trendföljning och går att investera efter genom att använda trendverktyget på Börslabbet.se.

Läs mer: