60/40-portföljen

I USA är en av de vanligaste rekommendationerna att man ska spara i en så kallad 60/40-portfölj. Det innebär 60 % aktier och 40 % räntor. Anledningen till detta är att en sådan portfölj har gett en bra avkastning till låg risk.

Kollar vi i Sverige så har en 60/40-portfölj gett en avkastning på 9,4 % per år under åren 1918-2006 om man kombinerat aktier och obligationer (baserat på Riksbankens data). Detta till en mycket lägre risk jämfört med endast aktier som gett 10,7 % avkastning per år. Största nedgången i en 60/40-portfölj har varit -40 % medan den varit -63 % i endast aktier. Dessutom varierar det i perioder vad som går bäst. Under första hälften av 1900-talet så gick en 60/40-portfölj klart bättre än aktier, medan aktier har gått klart bättre sedan 50-talet.

(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Risken går lätt att justera i en 60/40-portfölj där man kan använda fördelningen 70/30, 80/20 eller 90/10 för ökad risk medan man kan gå ner i risk genom att ha 50/50 etc. Att just 60/40 är standard är på grund av att vi människor har svårt att handskas med förluster och det är en bra kombination för avkastning och risk. Av denna anledning så används denna fördelning av de flesta pensionsbolag, då det genererar en bra och stabil avkastning.

En enkel implementering av en sådan portfölj är att köpa svenska och globala indexfonder med låg avgift som aktiedel och diverse räntefonder som räntedel.